muurschilderij_what´s_keeping_you.jpg
Succes: een kwestie van geluk

Succes een kwestie van geluk? Ja, want succes hangt ervan af hoe gelukkig managers en medewerkers zijn. Mensen die zich goed voelen op hun werkplek, zijn niet alleen minder ziek, ze zijn ook meer betrokken bij wat ze doen. Een van de mogelijkheden om meer succes door meer engagement te realiseren is duurzame communicatie pp basis van waardering.

Mag ik u als leidinggevende even iets vragen? Hoe zit het met de waarden en deugden in uw organisatie? Wat is belangrijk? Waar zijn de juiste ideeën en idealen al geïmplementeerd? Waar is vernieuwing of verandering gevraagd? Wat is daarvoor nodig?


Kijken we even een stukje dieper:

  1. Ervaart u duidelijke communicatie, grote betrokkenheid en harmonieuze samenwerking in de teams?

  2. Onderhoudt u duurzame relaties met uw (potentiële) klanten?

  3. Dragen uw medewerkers vanuit hun eigen persoonlijke kracht bij aan het bedrijf?

  4. Heeft uw bedrijf weinig verzuim, komt de werkdruk dus overeen met de capaciteiten van uw personeel?

  5. Heeft u medewerkers die langdurig inzetbaar zijn, elkaar flexibel helpen en succesvol samenwerken?

  6. Worden processen verbeterd door innovatie, openheid en creativiteit?

  7. Vertegenwoordigen uw medewerkers de waarden van uw organisatie voldoende en voelen zij zich verantwoordelijk?

  8. Werken uw medewerkers en collega's zowel met hun hoofd als met hun hart?

U kunt alle vragen met "ja" kunnen beantwoorden? Gefeliciteerd!

Zo niet wil ik u graag kennis laten maken met een eenvoudig maar sterk communicatieconcept. Een concept dat ik aanbied in workshops, trainingen en teambuildings, waarin medewerkers en managers vreugde, inzet en engagement voor hun werk ervaren en leren hoe ze harmonieuzer kunnen samenwerken. Het resultaat: management én medewerkers zijn met hun hart bij het werk en bij elkaar, en het ziekteverzuim neemt af, het succes neemt toe.

Succes is energie. Het begint in de hoofden van de mensen, met een nieuwe kijk op wat er is en wat er mogelijk is. Succes komt voort uit waardering en het genereren van toegevoegde waarde. Het vereist een taal die ervoor zorgt dat alle medewerkers zich gezien en verbonden en zodoende gelukkiger voelen. Dan is succes de som van ieders verwachtingen en ervaringen, een kwestie van geluk.

Het zijn de leidinggevenden, die het kader bepalen waarin medewerkers zich bewegen en ontwikkelen. Naast de externe randvoorwaarden is het interne bewustzijnskader bepalend voor het zelfmanagement en de leiding van het team. Juist dit innerlijke frame van normen en waarden vereist de aandacht van iedere leidinggevende. Uw waarden en principes creëren een klimaat van mogelijkheden en groei of een klimaat van beperkingen en stagnatie.

Een van de kerntaken van goed leiderschap is de ontwikkeling van de medewerkers. Hoe herkennen managers het heersende denkkader? Hoe stem je je innerlijke kompas af op factoren die groei en vitaliteit bevorderen bij jezelf en bij anderen? Voorwaarde hiervoor is het bepalen van de eigen rol en het herkennen van vaardigheden en potentieel bij uzelf en uw medewerkers.

Mijn communicatieconcept helpt het succes van iedereen en daarmee van het bedrijf te vergroten. Het ondersteunt leidinggevenden bij het creëren van "meerwaarde" door communicatie - in de organisatie en de mensen. Het traint een taal die een voedende basis is voor het opbouwen van een uitstekende organisatiecultuur. Het schept het kader waarin mensen en organisaties kunnen groeien.

Door de toepassing van de 5 strategieën van het Virtues Project™ begrijpt en steunt het medewerkers bij het scheppen van waarde voor hun organisatie. De positieve communicatie op basis van waarden schept de juiste denk- en doe-kader voor een open en creatieve samenwerking, draagt bij aan de veerkracht en motivatie van het team en daarmee de identificatie met het bedrijf. Zo ontwikkelt uw organisatie zich tot een plek waar mensen bij willen horen en maakt een sprong voorwaarts naar meer betekenis en versterking van het bedrijfsmerk.